Referendum strajkowe i obowiązki pracodawcy

Drukuj E-mail
Utworzono: piątek, 29, czerwiec 2012 22:39

W związku z niedawnymi wydarzeniami dot. sporów zbiorowych w ENEA S.A. i Jastrzębskiej Spółce Węglowej i odmowami Zarządów tych spółek udostępnienia organizacjom związkowym list pracowników do przeprowadzenia zgodnie z prawem referendów strajkowych , przedstawiamy opinię w tej sprawie dr hab.Jakuba Seliny kierownika Katedry Prawa Pracy na Uniwersytecie Gdańskim.

Referendum strajkowe i obowiązki pracodawcy

Pracodawca ma bezwzględny obowiązek udzielenia związkowi zawodowemu informacji niezbędnych do przeprowadzenia referendum strajkowego, w tym listy pracowników.

To wniosek z opinii prawnej przygotowanej dla Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przez dr hab. Jakuba Stelinę kierownika Katedry Prawa Pracy na Uniwersytecie Gdańskim.

Prawo do strajku jest jednym z najważniejszych praw pracowniczych. Zanim jednak dojdzie do protestu, związek zawodowy, który najczęściej jest jego organizatorem musi spełnić warunki określone w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Organizacja zakładowa ogłasza strajk po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników.  Problem w tym, że zarządy organizacji związkowych nie dysponują danymi pracowników zakładu pracy. Administratorem tych informacji jest pracodawca. Dlatego organizacje związkowe przed przeprowadzeniem referendum strajkowego występują do pracodawcy o listę imienną pracowników zakładu pracy. Problem pojawia się, gdy pracodawca odmawia jej udostępnienia zasłaniając się ochroną danych osobowych.

Zagadnienie jest na tyle istotne z punktu widzenia praktyki związkowej, że przewodniczący Komisji Krajowej, Piotr Duda zwrócił się do Głównego Inspektora Danych Osobowych o wydanie opinii w tej sprawie. „Pracodawca łatwo może podważyć legalność strajku, jeśli wykaże, że nie wszystkie osoby spośród 50 proc. biorących udział w referendum strajkowym były pracownikami” – pisze w liście do ministra Wojciecha Wiewiórowskiego przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

W swojej opinii dr hab. Jakub Stelina jednoznacznie wskazuje, że pracodawca ma bezwzględny obowiązek udzielenia związkowi informacji niezbędnych do przeprowadzenia referendum strajkowego a przepisy ustawy o ochronie danych nie stwarzają żadnych ku temu przeszkód prawnych. Co więcej zdaniem dr Steliny nieudzielanie tych informacji przez pracodawcę skutkuje jego odpowiedzialnością karną.

Dział Informacji KK

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki