Nasza historia

Drukuj E-mail

HISTORIA „SOLIDARNOŚCI”

Latem 1980r. powstał w kraju 10-milionowy ruch społeczny ,wspólnota obywateli, którzy uwierzyli, że razem są w stanie zmienić swój los. Do walki o wolną i sprawiedliwą Polskę przystępowali wyposażeni w arsenał składający się głównie z postaw moralnych takich jak odwaga cywilna, honor czy bezinteresowność.

Mimo wielokrotnych prób zrzucenia jarzma totalitarnego i poprawy bytu robotników, czy to w roku 1956, 1970,czy 1976, udało się to dopiero w roku 1980. Niezwykłą sprawą jest, że nastąpiło to po Pielgrzymce Papieża Jana Pawła II do Ojczyzny w 1979 r., gdzie w Warszawie wypowiedział pamiętne słowa ”Niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi” Słowa te dodały Rodakom siły duchowej i „podnieśli się z kolan”. Rozpoczęły się protesty w całym kraju. Tak narodziła się SOLIDARNOŚĆ. W Gdańsku sformułowano postulaty, które przypominamy poniżej. Czytając je, zastanówmy się, czy zrealizowaliśmy wszystkie założenia. Ponieważ ówczesna władza nie zamierzała biernie przyglądać się utracie przywilejów, zdecydowała się na rozwiązanie siłowe , wprowadzając stan wojenny. Rodzący się Związek NSZZ SOLIDARNOŚĆ został zdelegalizowany. Nastąpiły prześladowania działaczy. Dopiero kryzys władzy komunistycznej w 1989 r. i pierwsze wolne wybory 04.06.1989r. pokazały zdecydowaną wolę dokonania zmian. NSZZ SOLIDARNOŚĆ odrodził się na nowo, aby reprezentować ludzi pracy, by mogli w Ojczyźnie godnie żyć i pracować.

Opis powstania Solidarności w Zakładzie Energetycznym Kalisz (pierwsze władze z kadencjami w latach,itd...)

W siedzibie MOZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ w Kaliszu możemy obejrzeć pięknie oprawioną Kronikę Związku, którą z wielką starannością prowadzi kol. Jurek Jabłoński. Znajdziecie tam ciekawe zapiski i zdjęcia z naszej działalności. Zachęcamy, bo warto.

NSZZ SOLIDARNOSC NSZZ SOLIDARNOSC

NSZZ SOLIDARNOSC NSZZ SOLIDARNOSC

NSZZ SOLIDARNOSC NSZZ SOLIDARNOSC

NSZZ SOLIDARNOSC NSZZ SOLIDARNOSC

NSZZ SOLIDARNOSC NSZZ SOLIDARNOSC

NSZZ SOLIDARNOSC NSZZ SOLIDARNOSC

NSZZ SOLIDARNOSC

NSZZ SOLIDARNOSC NSZZ SOLIDARNOSC

 

21 POSTULATÓW:

1. Zalegalizowanie niezależnych od partii i pracodawców związków zawodowych.

2. Zagwarantowanie prawa do strajku.

3. Przestrzeganie zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności słowa, druku i publikacji.
4. Przywrócenie do poprzednich praw ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 studentów wydalonych z uczelni za przekonania. Zniesienie represji za przekonania.
5. Podanie w środkach masowego przekazu informacji o utworzeniu MKS oraz opublikowanie jego żądań.
6. Podjęcie realnych działań wyprowadzających kraj z kryzysu.
7. Wypłacenie strajkującym zarobków za strajk, jak za urlop wypoczynkowy, z funduszu Centralnej Rady Związków Zawodowych (CRZZ).
8. Podniesienie zasadniczej płacy o 2 tys. zł.
9. Zagwarantowanie wzrostu płac równolegle do wzrostu cen.
10. Realizowanie pełnego zaopatrzenia rynku. Eksport wyłącznie nadwyżek.
11. Zniesienie cen komercyjnych oraz sprzedaży za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.
12. Wprowadzenie zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz zniesienie przywilejów Milicji Obywatelskiej, Służby Bezpieczeństwa i aparatu partyjnego.
13. Wprowadzenie bonów żywnościowych na mięso.
14. Obniżenie wieku emerytalnego – dla kobiet do 50 lat, dla mężczyzn do 55, lub zapewnienie emerytur po przepracowaniu w PRL 30 lat dla kobiet i 35 dla mężczyzn.
15. Zrównanie rent i emerytur starego portfela.
16. Poprawienie warunków pracy służby zdrowia.
17. Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach.
18. Wprowadzenie płatnych urlopów macierzyńskich przez 3 lata.
19. Skrócenie czasu oczekiwania na mieszkania.
20. Podniesienie diety z 40 do 100 złotych i dodatku za rozłąkę.
21. Wprowadzenie wszystkich sobót wolnych od pracy.

 

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki